Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusEvangelium podle Lukáše - 8. kapitola, verš č. 44

Přistoupivši po zadu, dotkla se podolka roucha jeho, a hned přestala nemoc její.

προσελθουσα οπισθεν ηψατο του κρασπεδου του ιματιου αυτου και παραχρημα εστη η ρυσις του αιματος αυτης


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100