Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusEvangelium podle Lukáše - 19. kapitola, verš č. 23

I proč jsi tedy nedal peněz mých na stůl, a já přijda, byl bych je vzal i s užitky.

και δια τι ουκ εδωκας το αργυριον μου επι την τραπεζαν και εγω ελθων συν τοκω αν επραξα αυτο


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100