Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusList Koloským - 3. kapitola, verš č. 25

Kdož by pak nepravost páchal, odměnu své nepravosti vezme. A neníť přijímání osob u Boha.

ο δε αδικων κομιειται ο ηδικησεν και ουκ εστιν προσωποληψια


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100