Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusList Koloským - 2. kapitola, verš č. 21

(Když se říká: Nedotýkej se, ani okoušej, aniž se s tím obírej?

μη αψη μηδε γευση μηδε θιγης


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100