Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusList Koloským - 1. kapitola, verš č. 13

Kterýž vytrhl nás z moci temnosti, a přenesl do království milého Syna svého,

ος ερρυσατο ημας εκ της εξουσιας του σκοτους και μετεστησεν εις την βασιλειαν του υιου της αγαπης αυτου


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100