Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusEvangelium podle Jana - 7. kapitola, verš č. 24

Nesuďte podlé osoby, ale spravedlivý soud suďte.

μη κρινετε κατ οψιν αλλα την δικαιαν κρισιν κρινατε


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100