Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusEvangelium podle Jana - 5. kapitola, verš č. 10

Tedy řekli Židé tomu uzdravenému: Sobota jest, nesluší tobě lože nositi.

ελεγον ουν οι ιουδαιοι τω τεθεραπευμενω σαββατον εστιν ουκ εξεστιν σοι αραι τον κραββατον


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100