Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusEvangelium podle Jana - 20. kapitola, verš č. 10

I odešli zase ti učedlníci tam, kdež prvé byli.

απηλθον ουν παλιν προς εαυτους οι μαθηται


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100