Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusList Galatským - 5. kapitola, verš č. 8

Neníť ta rada z toho, kterýž vás volá.

η πεισμονη ουκ εκ του καλουντος υμας


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100