Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusList Efeským - 3. kapitola, verš č. 13

Protož prosím, abyste nehynuli v mých ssouženích pro vás, kteráž jsou sláva vaše.

διο αιτουμαι μη εκκακειν εν ταις θλιψεσιν μου υπερ υμων ητις εστιν δοξα υμων


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100