Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusList Efeským - 2. kapitola, verš č. 22

Na kterémž i vy spolu vzděláváte se v příbytek Boží, v Duchu svatém.

εν ω και υμεις συνοικοδομεισθε εις κατοικητηριον του θεου εν πνευματι


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100