Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusList Efeským - 1. kapitola, verš č. 8

Kterouž rozhojnil k nám ve vší moudrosti a opatrnosti,

ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100