Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusPrvní list Korintským - 11. kapitola, verš č. 4

Každý muž, modle se aneb prorokuje s přikrytou hlavou, ohyžďuje hlavu svou.

πας ανηρ προσευχομενος η προφητευων κατα κεφαλης εχων καταισχυνει την κεφαλην αυτου


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100