Na následujích řádcích najdete podrobné informace o posledních novinkách a aktualizacích na serveru www.obohu.cz :


 

17.10.2020: Na stránky jsem přidal článek od Elišky s názvem "Význam jména Jehova". Tento článek velice srozumitelně vysvětluje skutečný význam Božího jména Jehova, přičemž mnoho míst v Písmu obsah článku podporuje.

 

30.8.2020: Aktualizoval jsem scripty v automatickém javascriptovém generátoru odkazů na biblické verše a opravil jsem některé odkazované soubory. Pokud jste autory křesťanských internetových stránek, a používáte na nich v textu odkazy na biblické verše, scripty se samy postarají o rozpoznání, že se jedná o biblický odkaz, a o vygenerování patřičného odkazu.


  
 

20.8.2020: Připravili jsme novou verzi tiskových podkladů (srpen 2020) pro nízkonákladový tisk upravené verze překladu Miloše Pavlíka. Došlo ke změně dvou použitých fontů písma, ale především došlo ke dvěma dalším malým úpravám textu. Milošem Pavlíkem používaný výraz "peklo" byl nahrazen termínem Gehenna (řecky "γεεννα" [výslovnost "geenna"]) a překlad řeckého slova "σαββατον" [výslovnost "sabbaton"] coby "sobota" byl nahrazen termínem "šabat" (přepis výslovnosti původního hebrejského slova "שׁבּת" [výslovnost "šabat"]). Důvodem je to, že šabat, den Jehovova odpočinutí, neodpovídá žádnému konkrétnímu dni v týdnu, a překlad "sobota" tak zabraňuje možnosti pochopení. Tiskové podklady najdete opět na disku Google - ZDE. Jedná se o úplně nové podklady, které dosud nebyly pro tisk použity, nicméně měly by být v pořádku. PDF soubory, které ve svém názvu obsahují slovo "krivky", jsou jednak kompletně převedeny do křivek (žádné fonty písma nemohou působit tiskárnám potíže) a jednak odpovídají přísnému standardu PDF/X-1a: 2001.


 

10.7.2020: Napsal jsem recenzi na brožurku s názvem "TROJICE: Je biblická?", od amerického adventistického kazatele Douga Batchelora, která nedávno vyšla i v českém a slovenském překladu. Kromě toho jsem k této recenzi vytvořil video prezentaci ve full HD rozlišení.


  

28.6.2020: Napsal jsem návod "Jak připravit biblický rozbor". Mohlo by se to zdát prosté, ale pro většinu lidí to takové jistě nebude. Tento návod je o tom, jak při přípravě biblického rozboru postupovat, jaké zdroje využívat, na co se zaměřit a čemu se vyhnout, kdo vlastně může biblický rozbor připravit apod.

 
 

28.6.2020: Napsal jsem článek na téma "Zázraky a dary Ducha svatého v dnešní době". Jedná se o reakci na učení mnoha tradičních církví, že dary Ducha svatého skončily s érou prvních apoštolů.


 

14.6.2020: Napsal jsem námět k zamyšlení na téma "Proč je tolik církví?". Doufám, že jsem v tomto článku vystihl hlavní příčiny velkého počtu křesťanských denominací.


  

20.1.2020: Napsal jsem článek s názvem "Oscillococcinum", o snad nejznámějším homeopatickém přípravku na světě - o jeho neprokázané účinnosti a nepříjemném duchovním pozadí. 

 

 

2.7.2019: Připravil jsem video prezentaci  s názvem "Boží Trojice a bible". Jedná se o doplnění předchozí video prezentace s názvem "Církev, výsměch Bohu?". Nejčastěji diskutovaným tématem byla otázka Boží Trojice / trojjediného Boha, a proto jsem se toto téma rozhodl rozšířit o informace týkající se vzniku a rozvoje "Trojiční nauky", účelovým zásahům do textu Nové smlouvy ve prospěch "Trojiční nauky" a podobně.


 

21.5.2019: Do SOB (www.obohu.cz/bible) jsem přidal Vatikánský kodex, řecký text Nového zákona, ze kterého dnes spolu s Sinajským kodexem převážně vychází dnešní tzv. textová kritika. Tento kodex ležel dlouhé roky ve Vatikánské knihovně, a teprve roku 1866 bylo Tischendorfovi umožněno tento kodex během několika dnů prozkoumat a o rok později i vydat. Vatikánský kodex mnohokrát vynechává v textu slovo, části vět i celé věty. Celkový počet všech vynechávek ve Vatikánském kodexu jde do tisíců. Skuteční znalci rukopisů tvrdí, že žádný jiný „prominentní“ rukopis neobsahuje tolik hrubých chyb v pravopisu, gramatice a vynechávek, jako právě Vatikánský kodex..


  

21.5.2019: Do SOB (www.obohu.cz/bible) jsem přidal Sinajský kodex, řecký text Nového zákona, ze kterého dnes spolu s Vatikánským kodexem vychází dnešní tzv. textová kritika. Objevil ho Konstantin Tischendorf v roce 1859 v klášteře sv. Kateřiny na úpatí hory Sinaj, v koši. (Velké množství znalců novozákonní řečtiny se domnívá, že tam měl i zůstat... )..


 

14.3.2019: Do SOB (www.obohu.cz/bible) jsem přidal novou funkci, možnost ve všech konkordancích rozbalit (otevřít) všechny dostupné slovníky, navázané na Strongova čísla. Tato funkce je určena pro ty, kteří znají více jazyků, než je zvolený jazyk rozhraní SOB. Pokud již o všechny slovníky nemáte zájem, stačí kliknout na odkaz "Sbalit slovníky"..


 

3.3.2019: Do SOB (www.obohu.cz/bible) jsem přidal Bezův řecký text Nového zákona, osazený Strongovými čísly. Původní text Theodora Bezy byl podkladem např. pro překlad King James bible, nebo také naší Bible Kralické. Toto je novější verze z roku 1598, ve které využil i dva ceněné rukopisy - Codex Bezae (Cantabrigensis) a Codex Claromontanus..


 

10.2.2019: Napsal jsem článek "Bible s Božím jménem". V posledních letech přibývá křesťanů, kteří touží mít český překlad Bible s Božím jménem „Jehova“ namísto „Hospodin“ a také těch, kteří by si v Novém Zákoně přáli mít skutečné originální jméno Božího Syna „Jehošua“ namísto počeštěného „Ježíš“. Jediným současným českým překladem bible s Božím jménem „Jehova“ je Překlad Nového Světa Svědků Jehovových, který mnozí z nejrůznějších důvodů odmítají. "Ježíše" mají v Nové smlouvě všechny české překlady bez výjimky. Podařilo se mi připravit kompletní podklady pro tisk upravené verze Studijního překladu Miloše Pavlíka. Jsme velice vděčni panu Rostislavu Pavlíkovi za laskavé dovolení provést úpravu Studijního překladu jeho otce, RNDr. Miloše Pavlíka, totiž nahrazení slova „Hospodin“ Božím jménem „Jehova“ a počeštěné formy „Ježíš“ jeho originálním jménem „Jehošua“. Dávám volně k dispozici tiskové podklady (bibli si můžete sami nechat kdekoli vytisknout), případně si můžete objednat hotové výtisky za výrobní náklady na e-mailové adrese „Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.“.


13.1.2019: Právě jsem do SOB přidal možnost on-line nahrazení Ježíš/Jehošua i pro Bibli 21 a Bibli 21+ (verze z roku 2015, s deuterokanonickými knihami). Tím pravděpodobně v této oblasti končím, pro minoritní překlady tuto funkci programovat zřejmě nebudu. Pokud se nacházíte v oblasti Nové smlouvy (Nového zákona), najdete v patičce SOB tlačítko umožňující provést tuto záměnu. Abych nenarušoval případný copyright překladů bible, je jak nahrazení Hospodin/Jehova, tak nahrazení Ježíš/Jehošua prováděno bez fyzického zásahu do textu, pouze on-line, prostřednictvím poměrně složitých scriptů na bázi regulárních výrazů.


6.1.2019: Právě jsem do SOB přidal možnost nahrazení Ježíš/Jehošua i pro Český studijní překlad. Pokud se nacházíte v oblasti Nové smlouvy (Nového zákona), najdete v patičce SOB tlačítko umožňující provést tuto záměnu on-line (prozatím u Bible Kralické 1630, Studijního překladu Miloše Pavlíka a Českého studijního překladu). Nahrazení funguje jak v režimu samotného textu, tak v režimu textu s poznámkami, jak v režimu zobrazení textu, tak v režimu porovnávání překladů, v režimu výpisu seznamu veršů i ve vyhledávání. Jedná se o poměrně složité scripty, proto pokud najdete nějakou chybu, dejte mi prosím vědět.


31.12.2018: Dostal jsem vícero komentářů, že když SOB u několika českých překladů umožňuje on-line změnu staročeské "přezdívky" Hospodin na boží jméno Jehova, bylo by dobré podobnou funkci umožnit i v případě Ježíšova jména (změnu na "Jehošua"). Prozatím se mi tuto možnost podařilo naprogramovat pro Bibli Kralickou (1613) a pro Studijní překlad Miloše Pavlíka. Další české překlady bible budou (snad) postupně následovat.


9.9.2018: Vyšla nová verze nejlepšího bezplatného biblického programu pro platformu Android - MyBible v. 4.8.0. Jako obvykle jsem rozhraní i tipy k používání přeložil do češtiny. Mezi hlavní novinky patří přepracované ovládání zobrazení (dlouhý stisk na menu v hlavičce MyBible). Dlouhý stisk nyní nevyvolá pouze nabídku "Zobrazit", ale i další pohodlně přepínatelné nabídky (Obrazovka, Měřítko, Témata). Dále přibyly 2 nové druhy modulů - Balíčky a Atlasy. Balíčky mohou obsahovat např. fonty písma, témata vzhledu, ale i texty. Atlasy mohou obsahovat grafiku - např. mapy, fotografie biblických míst a podobně. Také byly vylepšeny možnosti v režimu akcí (při výběru veršů), v práci se záložkami. Zjednodušena byla i možnost přesunu MyBible na SD kartu či zpět do interního úložiště.


5.7.2018: Do SOB (www.obohu.cz/bible) jsem přidal interlineární (meziřádkový) ruský překlad Nového zákona, jehož autorem je Алексей Винокуров (Aleksej Vinokurov). Můžete jej využít např. i pro osvěžení znalostí ruštiny a starořečtiny, jazyk Strongova slovníku a morfologie se automaticky mění podle jazyka rozhraní SOB.

 

13.5.2018: Místo holého řeckého textu Nové smlouvy od SBL jsem do SOB (www.obohu.cz/bible) dal verzi s kompletními poznámkami. SBL je výsledek textové kritiky, která vychází z textu WH, s porovnáním s Tregelesem a byzantským textem. Je to alternativa k dnes oblíbenému kritickému textu UBS/Nestle-Aland.

 

1.5.2018: Občas se na mne někdo obrátí s tím, že má v úmyslu přeložit Novou smlouvu (Nový "zákon"). Českých i slovenských překladů Nové smlouvy máme docela dost, ale chybí zde interlineární (meziřádkový) překlad. Sice jsem osadil Bibli Kralickou Strongovými čísly a morfologií, ale hodil by se podobně přesný překlad v současné češtině či slovenštině. Přemýšlel jsem, zda by bylo možné nějakým způsobem zobrazit interlineární překlad v SOB, a udělal jsem již i funkční test (část Jakubova listu). Tak že pokud by se do interlineárního překladu chtěl někdo pustit, mohl bych pomoci s přípravou podkladů a podobně.

 

28.4.2018: V SOB (www.obohu.cz/bible) nyní najdete kompletní českou verzi Jeruzalémské bible. Velké díky patří zejména panu Jiřímu Kopeckému a Josefu Planetovi, kteří pracovali na převodu do elektronické podoby. U Jeruzalémské bible jsem také upravil zobrazování odkazovaných veršů v tooltipech tak, aby se v nich zobrazoval pouze text veršů bez dalších poznámek.

 

15.4.2018: K modulu OpenScriptures Hebrew Bible se mi konečně podařilo naprogramovat také možnost morfologického vyhledávání. Po kliknutí na nápis "Morfologické vyhledávání" se symbolem lupy se vám zobrazí formulář s podrobnými možnostmi hledání. Vyhledávat můžete hebrejská či aramejská slova (nebo části slov, kořeny slov apod.) s diakritikou i bez ní, případně i vyhledávat na základě Strongových čísel. Můžete se např. rozhodnout, že chcete najít všechna běžná hebrejská podstatná jména v ženském rodě, s kořenem "š-b-t" (שׁבת). Nebo budete od stejného kořene chtít najít naopak pouze slovesa, případně jen slovesa v imperfektu. Samozřejmě můžete vyhledávat i na té nejdetailnější úrovni - např. od tohoto kořene budete chtít najít všechna běžná podstatná jména rodu mužského, v jednotném čísle a v samostatném stavu. Nebo vás může zajímat, zda od tohoto kořene vychází nějaké vlastní jméno. Prostě překladatelé bible a všichni zájemci o hloubkové studium bible mají nyní k dispozici užitečnou pomůcku.

 

19.3.2018: Martin Volný mi pomohl s opravou českého překladu morfologie k projektu OpenScriptures Hebrew Bible tak, aby byl výsledek pokud možno dobře srozumitelný jak pro hebrejštináře, tak pro lidi, kteří o hebrejštině nic nevědí. Ke zmiňovanému modulu v SOB se mi nejprve podařilo naprogramovat možnost vyhledávání Strongových čísel v jednoduchém i pokročilém vyhledávání. Nyní se mi k tomuto modulu podařilo naprogramovat i značně vylepšené jednoduché vyhledávání. Nyní můžete vyhledávat hebrejská slova se samohláskami, s kantilizací nebo text úplně bez vokalizace - je to jedno. Můžete dokonce vyhledávat i včetně těch předložek a spojek - např. zkopírováním přímo z textu OSH. A nejlepší na tom je, že i když budete vyhledávat jen prostý hebrejský text, odpovídající vyhledaná slova (nebo jejich části) budou zvýrazněna včetně vokalizace.

 

5.3.2018: Přeložil jsem hebrejskou morfologii od OpenScriptures do češtiny. Přeprogramoval jsem SOB, tak že se nyní pro Čechy a pro Slováky zobrazuje česky, pro ostatní anglicky. Výpis morfologie jsem navíc upravil tak, aby byl jasně vidět rozbor slova - odděleno modrým lomítkem (viz screenshot).

 

5.3.2018: Dokončil jsem převod dat z projektu "OpenScriptures" do SOB. Westminster Leningradský kodex se Strongovými čísly a morfologií je nyní dostupný celý. Přidal jsem detekci a zobrazení všech variant Qere (bez informací, pouze Strongovo číslo, pouze morfologie, morfologie i Strongovo číslo), upravil jsem zobrazení "maqqef" (spojovníků slov) a na stránku jsem přidal možnost stažení fontu písma Ezra SIL, který si poradí s veškerou možnou hebrejskou punktací..

 

27.2.2018: Do SOB (www.obohu.cz/bible) jsem přidal Westminster Leningradský kodex se Strongovými čísly a morfologií z volně přístupného projektu OpenScriptures (Openscriptures Hebrew Bible). Kvůli náročnosti se mi prozatím podařilo zpracovat pouze prvních pět knih Mojžíšových (Genesis - Deuteronomium), ale samozřejmě v tom budu dále pokračovat. Jazyk Strongova slovníku se mění automaticky podle jazyka rozhraní SOB, morfologie je aktuálně pouze v angličtině. Pokud se najde někdo znalý cizích jazyků (EN, DE, SK, RU, ES, FR, PL, GR) a ochotný morfologii přeložit, budu rád. Modul umožňuje ovládání zobrazení/skrytí Strongových čísel, jednoduché i pokročilé vyhledávání, zobrazení v porovnávacím režimu i výpis seznamu veršů. V textu jsou barevně zvýrazněná slova s možností jiných akcentů a také barevně odlišené Qere. (slova, která se čtou jinak, než se píší)..

22.1.2018: Vyšla nová verze MyBible (4.7.0). Opět jsem pro tuto verzi připravil aktualizaci českého rozhraní. Mezi nejzajímavější novinky nové verze patří přepracovaný systém nastavení s možností vyhledávání v něm, možnost využít MyBible i jako widget s třemi možnostmi nastavení, možnost aktivace hardwarového urychlování pro plynulejší posuny v MyBible (např. o kapitolu vpřed/zpět, posun při zobrazení informací v bublinách apod.), úprava systému modulů tak, že je nyní možné odkazovat se i na konkrétní místo v konkrétním překladu, vylepšené a zjednodušené vyhledávání a stahování modulů pro MyBible, lepší možnosti výběru tlačítek v hlavičce oken, vylepšené možnosti nastavení chování a zobrazení u "Strongových čísel" apod. Avšak nejzajímavější novinkou by mohl být úplně nový modul pro zapamatování si veršů či bloků veršů nazpaměť. Tento modul podporuje 4 druhy zkoušení - skrývání slov, určování pořadí slov, určování prvního písmene slov a kontrolu výslovnosti.

 

22.1.2018: Napsal jsem biblický rozbor na téma "Spravedlnost". Nejedná se o rozbor Boží spravedlnosti, ale naší osobní spravedlnosti.

 

8.1.2018: Většina z nás byla od dětství vyučována, že závist je špatná. A někteří si možná vzpomínají, že i v bibli je závist odsuzována jako něco špatného. Ale proč vlastně? Vždyť závist je celkem běžnou formou motivace k velkým výkonům - sportovním i pracovním, motivací pro zdokonalování se, hledání cest k nejrůznějším cílům atd. Závist je do značné míry vlastně motorem pokroku :-) Tak proč je vlastně špatná a proč bychom se jí měli ve svých životech stranit? Z toho důvodu jsem připravil na téma "Závist" podrobný biblický rozbor.

 

3.1.2018: V SOB (www.obohu.cz/bible) jsem upravil konkordance tak, že nyní v případě, že kliknete na nějaký odkaz přímo z konkordance, zobrazí se vám v porovnávacím režimu (v případě NZ) namísto řeckého Textu Receptu řecký Nový zákon s variantami, Strongovými čísly a morfologií. Jednoduše tak bude možné bleskově zjistit, jaký řecký zdroj překladatelé použili. V případě konkordance k Analytické Septuagintě se pro jednodušší čtení nyní v porovnávacím režimu zobrazí Analytická Septuaginta - s akcenty, Strongovými čísly a morfologií.

 

3.1.2018: V SOB (www.obohu.cz/bible) jsem pracovní verzi české "Jeruzalémské bible" doplnil o dalších cca 10 000 veršů (až po 2. Tesalonickým). Na dokončení elektronické verze nadále pracuje zejména Josef Planeta - autor biblického programu Davar (www.davar3.net).

 

1.1.2018: V SOB (www.obohu.cz/bible) jsem rozšířil možnosti pokročilého vyhledávání. Přidal jsem možnost výběru hledat buď všechna zobrazená Strongova čísla, nebo alespoň jedno z nich. Tato funkce je velmi užitečná v případě hloubkového studia bible. V případě hledání všech Strongových čísel můžete pohodlně vyhledat konkrétní slovní spojení, v případně hledání alespoň jednoho ze Strongových čísel si např. můžete nechat vyhledat Strongova čísla slov se stejným nebo velmi podobným významem, v hebrejštině např. Strongova čísla podstatného jména a slovesa od téhož slova apod.

 

31.12.2017: Aktualizoval jsem článek s návodem k SOB zde na stránkách www.obohu.cz.

 

26.12.2017: V SOB (www.obohu.cz/bible) jsem upravil novou verzi řeckého textu Nové smlouvy s variantami, Strongovými čísly a morfologií. Nyní je možné tento modul bezproblémově používat i v pokročilém vyhledávání a v porovnávacím režimu.

 

10.12.2017: Připravil jsem podrobný biblický rozbor na téma "Proroci a prorokování" a přidal jsem ho jako nový článek na server www.obohu.cz

 

23.11.2017: V SOB (www.obohu.cz/bible) jsem upravil porovnávací režim tak, že pokud se nyní mezi porovnávanými texty nachází nějaký, který je osazený Strongovými čísly, zobrazí se v patičce SOB tlačítka pro ovládání zobrazení Strongových čísel, v případě morfologie i ovládání zobrazení morfologických zkratek. Kdykoli tak máte pohodlnou možnost Strongova čísla či morfologii zobrazit nebo naopak skrýt.

 

22.11.2017: V SOB (www.obohu.cz/bible) jsem stávající řecký text Nové smlouvy s variantami nahradil vylepšenou verzí - doplněnou o Strongova čísla i morfologii. Dohledat významové rozdíly mezi hlavními zdroji Nové smlouvy tak bude maličkost i pro ty, kteří neumí řecky. Rozdíly ve zdrojových textech jsou nyní zobrazeny modrou barvou, velikost písma jsem zmenšil na 95%, ale text je zobrazen tučně. Malá, tučná, červená (s lehce žlutým podkladem), řecky psaná písmena před zmíněnými slovy opět fungují jako odkazy na informaci, v kterém zdroji se následující slovo nachází.

 

13.11.2017: Do SOB (www.obohu.cz/bible) jsem přidal možnost vyhledávání v dalších 9 "Strongových" lexikonech (slovnících). Můžete tak nyní naplno využívat možností slovníků, které byly dosud dostupné pouze omezeně - coby součást konkordancí. Např.: http://obohu.cz/bible/index.php?ti=bread&styl=IPD

 

27.10.2017: V SOB (www.obohu.cz/bible) jsem upravil konkordance založené na Strongových číslech. Kvůli množství slovníků v různých jazycích to začínalo být nepřehledné a k samotné konkordanci musel člověk někdy dost dlouho rolovat. Nyní jsem slovníky vyřešil formou akordeonu - vzájemně provázaných rozbalovacích bloků. Pokud existuje pro hledané Strongovo číslo slovník v aktuálně nastaveném jazyce rozhraní SOB, otevře se tento slovník automaticky (ostatní slovníky zůstávají sbalené). Jakýkoli slovník můžete otevřít (i zavřít) kliknutím na název slovníku. Pro přehlednost jsem před název slovníků přidal odpovídající vlajky.

 

14.10.2017: Do SOB (www.obohu.cz/bible) jsem přidal Aktualizovanou bibli Gdańskou (2017). Jedná se o aktualizaci původního překladu z roku 1632 do současné polštiny.

 

9.10.2017: Do SOB (www.obohu.cz/bible) jsem přidal Hebrejský Nový zákon od Franze Delitzsche (1877). Tento překlad je opatřen vokalizací. Kromě toho jsem upravil porovnávací režim SOB. Nyní se vybrané překlady zobrazují v pořadí, v jakém jsou zobrazeny v nabídce překladů. Hebrejským textům v porovnávacím režimu jsem zvětšil velikost o 30%, aby byly srovnatelně čitelné např. jako texty psané latinkou či azbukou.

 

2.10.2017: Do SOB (www.obohu.cz/bible) jsem přidal řecko-německý "Strongův" slovník, který vypracoval Gerhard Kautz. Tento slovník se zobrazuje v řecké části všech konkordancí v SOB. Kromě toho jsem pro hebrejskou část konkordancí přidal hebrejsko-německý slovník, vytvořený pouze z překladu osazeného Strongovými čísly.

 

28.9.2017: Do SOB (www.obohu.cz/bible) jsem přidal další font písma na výběr - Ubuntu. Tento "Googlovský" font je načítán a používán on-line, tak že jej nemusíte mít nainstalován. Hlavní však je to, že jeho použitím zmizí potíže se zobrazením zejména u řeckých textů s akcenty na starších mobilních telefonech (jako mám já :-)) - se staršími verzemi OS Android.

 

27.9.2017: Do SOB (www.obohu.cz/bible) jsem přidal úplně nový německý studijní překlad Nové smlouvy (Nového zákona), doplněný o exegetické poznámky. Autorem překladu je Gerhard Kautz, a překlad je extra bohatý na vysvětlivky pomocí značek a stylů písma. Pokud vládnete němčinou, nezapomeňte si přečíst předmluvu s vysvětlivkami...

 

20.9.2017: Do SOB (www.obohu.cz/bible) jsem u porovnávacího režimu přidal možnost nahrazení nejrůznějších "národních přezdívek" a náhražek Božího jména hebrejským tetragramem Božího jména (יהוה). Nenapadá mne totiž větší drzost, než z Božího slova (bible) vyhodit Boží jméno a nahradit jej něčím jiným. Kromě toho u pěti českých překladů (ČSP, BKR, B21, Pavlík, PKM) zůstává možnost náhrady za "Jehova" ve správném tvaru - v případě, že byla tato volba aktivována ve standardním zobrazení: příklad zde

 

5.8.2017: Do SOB (www.obohu.cz/bible) jsem přidal portugalský překlad bible Almeida Revista e Atualizada, osazený Strongovými čísly. K tomuto překladu jsem přidal i portugalský "Strongův" slovník. Tento slovník jsem přidal i do všech konkordancí.

 

28.6.2017: Pro novou verzi MyBible (4.6.2) jsem připravil nový modul řecko-českého slovníku prof. Tichého, který jsem doplnil o českou výslovnost řeckých slov (samostatně i do základního zobrazení) a českou transliteraci. Brzy by měl být k dispozici ke stažení přímo z aplikace MyBible. Náhledy si můžete prohlédnout v článku o MyBible zde na serveru.26.6.2017
:
Byla oficiálně uvolněna nová verze nejlepšího biblického programu pro platformu Android - MyBible v. 4.6.2. Program si můžete stáhnout z Google Play. Pro novou verzi jsem připravil překlad rozhraní a uživatelských tipů do češtiny. O vylepšeních nové verze si můžete přečíst např. v článku o MyBible zde na serveru.

 

21.5.2017: Připravil jsem novou německou verzi těchto stránek v nejnovější verzi CMS Jooma. Zároveň jsem zaktualizoval českou a anglickou verzi stránek, všechny komponenty, moduly a pluginy. Po úpravách kódu jsem celý server přepnul na PHP verze 5.6. Pokud zaregistrujete nějaké problémy, dejte mi prosím vědět. Od této chvíle začínám pracovat na úpravách nové verze SOB, těchto stránek a diskusního fóra o SOB tak, abych mohl v dohledné době pomýšlet na přepnutí na PHP v.7. To bude znamenat i ukončení provozu staré a mobilní verze SOB...


1.5.2017: Připravil jsem video návod k nové verzi SOB, umístil jsem jej na Youtube a přidal jsem jej i do návodu k nové verzi SOB na těchto stránkách. Kromě toho jsem připravil i aktualizovaný návod v PDF v angličtině a také anglický návod do diskusního fóra o SOB.

 
23.4.2017: Do SOB jsem přidal novou funkci - možnost zobrazení seznamu veršů. Tato funkcionalita se přímo nabízí pro využití na křesťanských stránkách a internetových diskusních fórech. Do multifunkčního vyhledávacího pole nyní můžete zadat více přímých odkazů oddělených středníkem (bez mezery před i po středníku). Tímto způsobem např. můžete pomocí jediného odkazu upozornit na verše týkající se probíraného tématu - např.: „J 3,14-17;Ž 1,1-4;1J 1,9-10;L 4:40“. Můžete používat i obvyklé cizojazyčné zkratky knih bible (slovenské, anglické, polské, německé, ruské, francouzské a španělské). Nová funkce samozřejmě znamená i to, že středník již nadále nemůže být používán jako oddělovač v rámci přímých odkazů (nadále zůstává možnost používat jako oddělovač mezeru, čárku, pomlčku nebo dvojtečku).

Zároveň jsem připravil upravenou verzi návodu k používání multifunkčního vyhledávacího pole v SOB (CZ, EN, RU) a nový český návod k SOB v PDF.


23.4.2017: Do řecko-českého slovníku prof. Tichého jsem přidal možnost vyhledávat i v českém přepisu výslovnosti. Pokud si např. vzpomenete na slovo "βαπτιζω" (baptizó) či "βαπτω" (baptó), můžete do vyhledávacího pole zadat společnou část (bapt) a jednoduše najít všechna související slova a jejich významy: http://obohu.cz/bible/index.php?ti=bapt&styl=TI

Dalším známým řeckým slovem je např. "αγαπη" (agapé) - láska. Můžete použít společnou část (agap) a najít související slova a jejich význam: http://obohu.cz/bible/index.php?ti=agap&styl=TI


3.4.2017: Starší článek s názvem "Příliš mnoho Bohů" jsem aktualizoval - doplnil o podrobný přehled veršů.

 
1.4.2017: Přepis české výslovnosti řeckých slov ve slovníku prof. Tichého jsem přidal do všech částí SOB - do všech konkordancí i do samotného slovníku s vyhledáváním.

http://obohu.cz/bible/index.php?ti=and%C4%9Bl&styl=TI
http://obohu.cz/bible/index.php?hs=G32&k=Z&styl=LXXC&kap=1&strongnr=hledat

 

29.3.2017: Připravil jsem přepis české výslovnosti řeckých slov k řecko-českému slovníku prof. Tichého. Do nové verze SOB jsem přidal zobrazení českého přepisu do zobrazení v tooltipech. Český přepis výslovnosti se zobrazuje zeleně, v hranatých závorkách, hned vedle řeckého slova (např: zde).

 
5.3.2017: Připravil jsem video prezentaci k článku týkajícího se významu staročeského slova "blahoslavit".


23.2.2017: Do SOB (www.obohu.cz/bible) jsem přidal script umožňující on-line změnu staročeské přezdívky Hospodin na Boží jméno Jehova ve správném tvaru pro překlad Pěti knih Mojžíšových od Efraima Sidona.

 

14.2.2017: Aktualizoval jsem on-line verzi návodu k nové verzi SOB zde na stránkách.

 

14.2.2017: Dne 11.2.2017 vyšla nová verze MyBible - v. 4.6.0. Denys (programátor) se opět vyznamenal. Mezi nejzajímavější novinky patří např. jednoduchá možnost změny velikosti písma (v celé MyBible) pomocí gesta zoomování, vylepšená práce se slovník, vylepšená záloha dat a synchronizace mezi všemi Android zařízeními, které vlastníte, vylepšená práce se Strongovými čísly (přidán výpis všech výrazů, kterými je dané slovo v daném překladu bible překládáno, přidána funkce "příbuzná Strongova čísla" s možností současného vyhledání nejen hledaného Strongova čísla, ale i všech příbuzných slov), vylepšená práce s vlastními poznámkami + ochrana před náhodným poškozením, nativní podpora zobrazení více oken u zařízení s Android 7, zrychlení vyhledávání ve slovnících, automatická indexace nových modulů na pozadí aplikace apod. Novou verzi MyBible jsem opět lokalizoval do češtiny, tak že byste neměli mít problémy.

 

22.1.2017: Upravil jsem zobrazení SOB (Studijní on-line bible) - www.obohu.cz/bible tak, že formulář pro pokročilé vyhledávání se nyní zobrazuje formou modálního okna. To přináší pohodlnější zobrazení jak na mobilech, tak na počítačích. Formulář již nemusíte rozbalovat, a po kliknutí na tlačítko v patičce SOB již nemusíte rolovat až nahoru k formuláři. Pokud nezadáte žádné hledané slovo a formulář odešlete, otevře se Vám znovu okno pokročilého vyhledávání s upozorněním.

 

21.1.2017: Do SOB (www.obohu.cz/bible) jsem přidal jsem přidal jednoduchou detekci mobilních telefonů a tabletů, a do patičky SOB jsem přidal tlačítko s ikonkou dotykového zařízení. Pomocí tohoto tlačítka můžete i manuálně přepínat mezi zobrazením pro dotyková zařízení a pro zařízení bez dotykového displeje (počítače, notebooky). Rozdíl je v tom, že při klasickém zobrazení nyní Strongova čísla fungují podobně jako ve staré verzi - jako odkaz do konkordance, v zobrazení pro dotyková zařízení se nic nemění (http://obohu.cz/bible/index.php?morf=ne&k=1J&kap=1&styl=BKRS).

 

11.1.2017: Do SOB (www.obohu.cz/bible) jsem přidal novou pomůcku pro milovníky hloubkového studia bible - zobrazení souvisejících Strongových čísel. Díky této pomůcce můžete velice rychle najít a prozkoumat slova se stejným základem jako má slovo, které hledáte. Najetím na související slovo (Strongovo číslo) se vám zobrazí jeho význam (v angličtině), kliknutím na něj se vám v nové záložce otevře konkordance k danému slovu. Funkce funguje pro řecká i hebrejská Strongova čísla a zobrazuje se pouze v případě, že nějaká příbuzná slova existují. Např.: http://obohu.cz/bible/index.php?styl=WEC&hs=G5373 nebo http://obohu.cz/bible/index.php?styl=WEC&hs=H7200.8.1.2017: Upravil jsem zobrazení SOB (www.obohu.cz/bible) tak, že se nyní dolní ovládací tlačítka zobrazují i na mobilních zařízeních s malým rozlišením displeje. Kromě toho jsem k nim přidal ještě rozbalovací tlačítko pro pohodlnou možnost změny velikosti písma.20.12.2016: Do SOB (www.obohu.cz/bible) jsem přidal podrobný návod k používání nové verze SOB v němčině, ve formátu PDF. Pokud máte mezi svými přáteli nějaké německy mluvící, upozorněte je prosím na tento návod.20.12.2016: Trochu jsem upravil SOB (www.obohu.cz/bible). Výběr jazyka je nyní na první pohled zřetelný - namísto málo výrazného symbolu na rozbalovacím tlačítku je nyní odpovídající vlajka. Také jsem přidal tlačítko pro možnost on-line nahrazení přezdívky Hospodin za Boží jméno Jehova (v případě Starého zákona a některého ze 4 českých překladů - ČSP, Pavlík, Bible Kralická, Bible 21). Bezproblémově funguje i přepínání na hebrejský tetragramaton Božího jména (יהוה) a zpět na Hospodina (http://obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Z&kap=3).

 

28.11.2016: V SOB (www.obohu.cz/bible) nyní najdete i nejznámější český biblický slovník Adolfa Novotného, včetně aktivních odkazů na verše jak ve formě tooltipů, tak přímo na zobrazení odkazovaných veršů v nové záložce - v překladu odpovídajícím jazyku rozhraní SOB. Stejně jako v případě slovníku "American Tract Society Bible Dictionary" můžete vyhledávat 3 způsoby - podle počátečního písmene tématu (zobrazí se vám aktivní seznam všech témat začínajících na dané písmeno), vyhledávat v tématech slovníku, a v případě, že se vám nepodařilo najít nic v tématech slovníku, můžete zkusit i vyhledávání v celém textu slovníku. Kvůli náročnosti používejte tuto možnost uvážlivě. Slovník je doplněn i o většinu obrázků z originálního vydání.

 

28.11.2016: Do SOB (www.obohu.cz/bible) jsem přidal anglický biblický slovník American Tract Society Bible Dictionary. Ve slovníku můžete vyhledávat hned třemi způsoby - podle počátečního písmene tématu, vyhledávat v tématech slovníku (doporučeno), nebo v případě, že nenajdete nic v tématech slovníku, můžete zkusit vyhledávat v celém slovníku. Prohledávání celého slovníku může být časově i výkonově náročné, používejte je prosím s rozvahou. Minimální délku hledaného slova (výrazu, části slova) jsem nastavil na 3 znaky. Zkratky odkazovaných veršů, verše zobrazované v tooltipech i odkazované verše (překlady) se automaticky mění podle zvoleného jazyka rozhraní SOB.

 

27.11.2016: Na stránky jsem přidal aktualizovaný návod pro novou verzi SOB (Studijní on-line bible). Současně jsem s ohledem na současný stav upravil i odkazy v návodu k starší verzi SOB.

 

21.11.2016: Do SOB jsem přidal možnost používat Tanach i v porovnávacím režimu.

 

16.11.2016: Napsal jsem biblický rozbor na téma "Poklad v nebi".


12.11.2016: Biblion (vydavatel Bible 21) si již nepřeje, abych dával k dispozici Starou smlouvu jejich překladu namluvenou počítačem, a proto jsem ji byl nucen ze SOB, tohoto serveru i serveru uloz.to odstranit. Podobně Německá biblická společnost si vyžádala stažení obou modulů Biblia Hebraica a Lutherova překladu z roku 1984 ze SOB, delší komunikace s nimi bohužel nic nevyřešila. Místo modulů Biblia Hebraica jsem do SOB přidal Tanach (masoretský hebrejský text Staré smlouvy), a to ve dvou verzích - verzi s vokalizací a morfologickou verzi bez vokalizace. Tyto verze jsou bohužel bez osazení Strongovými čísly.


9.11.2016: Omlouvám se za problémy, které se u stránek objevily v posledních dnech. Několik dnů před vydáním kritické bezpečnostní aktualizace se někomu podařilo vlámat do stránek, nastavit se jako administrátor a přenastavit některé důležité funkce. Díky tomu mohl mít kdokoli přístup prakticky k čemukoli na stránkách - přidávat, aktualizovat či mazat články, komentáře, přílohy. Někumu se tak podařilo úplně zničit knihu hostů, respektive její obsah. Podařilo se obnovení ze zálohy a díky radě z diskusního fóra jsem dnes mohl stránky znovu spustit. Snad se to již nebude opakovat.

 

30.10.2016: Právě jsem dokončil a přidal do SOB uživatelský návod k nové verzi v angličtině (ve formátu PDF). Návod je dostupný přímo z pravého horního menu SOB. Tak že pokud máte anglicky mluvící věřící přátele, dejte jim o tom prosím vědět :-)


29.10.2016: Do SOB ( www.obohu.cz/bible ) jsem vytvořil modul Řecko-český slovník prof. Tichého. Tento modul umožňuje vyhledávání v celém zmiňovaném slovníku. Můžete tak bleskově zjistit, jakým způsobem jsou v bibli překládána česká slova, i jaká Strongova čísla jim odpovídají.


25.10.2016: Pro SOB ( www.obohu.cz/bible ) jsem vytvořil novou ikonku (rybička s nápisem SOB), s tím, že jsem připravil a přidal i ikony pro přidání na plochu Windows i na Mac, do různých internetových prohlížečů apod. Přidal jsem také poloprůhledné "tlačítko" pro návrat nahoru (na začátek stránky), které se objevuje v pravém dolním rohu v případě dlouhého textu.

 

16.10.2016: Nově jsem do SOB ( www.obohu.cz/bible ) přidal možnost poslechu cca 170 překladů bible, v cca 25 jazycích. Stačí skrýt čísla veršů a text, který označíte, vám bude přečten (např. text celé kapitoly). Jedná se sice pouze o strojový přednes (syntézu řeči), ale v těch vybraných jazycích je opravdu velmi dobrý. Mezi podporovanými jazyky je např. i čeština, slovenština, němčina, angličtina, ruština, polština, španělština, francouzština apod.


16.10.2016: Omlouvám se za chybějící informace o novinkách - úplně jsem na to zapomněl. Od posledního záznamu se událo mnoho změn v souvislosti se SOB (Studijní on-line biblí). Koncem července někdo napadnul SOB takovým způsobem, že nefungoval celý server www.obohu.cz. Byl jsem nucen dělat různá bezpečnostní opatření, a především jsem intenzivně pracoval na nové verzi SOB, která je již nyní v provozu. Nová verze SOB je na původní adrese SOB - www.obohu.cz/bible , stará verze je nyní (dočasně) na adrese www.obohu.cz/b. Nová verze je postavená na Bootstrapu, měla by být zabezpečená proti případným útokům, má vylepšené tooltipy (ze kterých je nyní mimo jiné možno i kopírovat obsah, případně používat aktivní odkazy na nich, mají vylepšené pozicování apod.), inteligentní vyhledávací pole (namísto samostatných polí pro jednoduché vyhledávání, hledání Strongových čísel a přímé odkazy na knihy, kapitoly verše či rozsahy veršů), vylepšené pokročilé vyhledávání i porovnávací režim, moderní grafický design usnadňující práci na dotykových zařízeních apod. Těch změn je příliš mnoho - podívejte se na podrobný návod v češtině (http://obohu.cz/bible/sob_navod_9_2016.pdf).

 

19.7.2016: Připravil jsem video prezentaci s názvem "Církev - výsměch Bohu". Jedná se o video ve full HD rozlišení, které ukazuje, jak moc se církev vzdálila tomu, co jí bylo Bohem a Pánem Ježíšem Kristem řečeno...

 

30.6.2016: Pro MyBible jsem vytvořil moduly s dalšími třemi českými překlady bible. Jedná se o překlad NZ od Dr. Jana Ladislava Sýkory (1922), překlad NZ od Dr. Rudolfa Cola z roku 1947 (Sýkorův překlad v revisi Hejčlově) a překlad SZ a deuterokanonických knih od Dr. Jana Hejčla (1930). Moduly jsou již volně ke stažení přímo z programu MyBible, ale pro případ potíží je najdete i v přílohách pod článkem věnovaném programu MyBible. Soubory stačí rozbalit a zkopírovat do složky MyBible na Vašem Android zařízení. 

 

8.6.2016: Připravil jsem instalátor indexovaného namluveného NZ Českého studijního překladu pro DAVAR 4. Upravil a doplnil jsem odpovídající článek. Pro Davar 4 jsem vytvořil i modul spisu - cca 80 článků z tohoto serveru ( www.obohu.cz ). Modul obsahuje aktivní odkazy na verše, na slovníky se Strongovými čísly i odkazy na internetové adresy. Pohodlně si tak můžete přímo v Davaru 4 ověřit korektnost biblických rozborů - v desítkách překladů bible i v originálních hebrejských a řeckých textech. Spis si můžete stáhnout ZDE, brzy bude ke stažení i přímo na stránkách Davaru ( www.davar3.net ). Spis nainstalujete standardním způsobem přímo z Davaru - Program / Instalace modulu ...

 

14.5.2016: Pro překlad Pěti knih Mojžíšových (CHAMIŠA CHUMŠEJ TORA) Efraima Sidona jsem do SOB naprogramoval script, umožňující kliknutím změnit všechny výskyty přezdívky Hospodin za Boží jméno Jehova (ve správném tvaru). Kromě toho jsem upravil i podobné scripty k dalším českým překladům (Českému Studijnímu překladu, Bibli Kralické, Bibli 21 a překladu Miloše Pavlíka). Pro MyBible jsem udělal český překlad popisu do Google Play a doplnil novinky pro nejnovější aktualizaci v. 4.5.1.


4.5.2016: Od nakladatelství Sefer (www.sefer.cz) a od autora překladu Pěti knih Mojžíšových (CHAMIŠA CHUMŠEJ TORA) Efraima Sidona jsem dostal povolení zpřístupnit tento nový překlad tóry (2012) v mém on-line biblickém programu SOB. Tento překlad je již v SOB dostupný - jak v standardní verzi, tak ve verzi pro mobilní telefony.


2.5.2016: Napsal jsem podrobnosti o nové verzi MyBible (4.5.0). Také jsem vytvořil modul slovníku pro MyBible, který obsahuje cca 80 článků z těchto stránek - samozřejmě včetně aktivních odkazů na verše (pro ověření korektnosti článků). Verše si můžete otevřít v libovolném překladu, modul ke stažení (LIDI) najdete pod článkem o MyBible.

 

28.4.2016: Vytvořil jsem přepis české výslovnosti pro Analytickou Septuagintu s akcenty, Strongovými čísly, morfologií a Božím jménem.

 

21.2.2016: Napsal jsem biblický rozbor "Budou mne blahoslavit" - vysvětlení významu slova "blahoslavit" ...

 

3.2.2016: V SOB (www.obohu.cz/bible) jsem provedl rozsáhlé změny, týkající se zejména čínských uživatelů. Přidal jsem dva čínské překlady celé bible se Strongovými čísly (v tradiční čínštině) - Bibli Union (1919) a Čínský doslovný překlad (2007). Zároveň jsem připravil i jednoduchý čínský "Strongův" slovník a přidal jsem jej do všech konkordancí. Udělal jsem tlačítko s čínským nápisem znamenajícím "Použít čínský slovník" a toto tlačítko jsem přidal do dolní části stránky u všech překladů osazených Strongovými čísly, porovnávacího režimu a všech konkordancí. Tlačítko funguje tak, že umožňuje zobrazení čínského slovníku v tooltipech u Strongových čísel (opětovným kliknutím na tlačítko vrátíte vše do původního stavu). Kromě toho se aktivace čínského slovníku projeví i ve všech konkordancích - k náhledům veršů, kde se vyskytuje slovo s daným Strongovým číslem, se navíc zobrazuje i čínský překlad (doslovný překlad z roku 2007) a po kliknutí na odkaz se navíc tento překlad zobrazí i v porovnávacím režimu.

 

24.1.2016: Do anglické verze těchto stránek jsem přidal 2 články - o Septuagintě a biblický rozbor na téma vzkládání rukou.

 

17.1.2016: V SOB (www.obohu.cz/bible) jsem upravil zobrazení překladů osazených Strongovými čísly v porovnávacím režimu, tak že nyní již všechna Strongova čísla fungují navíc i jako odkaz do konkordancí - s vyhledáním požadovaného slova. Rovněž jsem upravil všechny konkordance, a to tak, že nyní kliknutí na odkazovaný verš způsobí otevření pouze daného verše v porovnávacím režimu, nikoli celé kapitoly. Pod zobrazeným veršem však najdete tlačítko pro zobrazení celé kapitoly. I v případě přepnutí na zobrazení celé kapitoly se zobrazení posune přímo na hledaný verš, abyste nemuseli dlouho rolovat. Stejnou úpravu jsem samozřejmě udělal i ve verzi pro mobilní telefony.

 

15.1.2016: Upravil jsem článek "Generátor odkazů na verše", protože obsahoval již neplatný odkaz na "Program pro webmastery". Vytvořil jsem nový modul Bible Kralické 1579 pro MyBible, aktualizoval jsem tento modul i v článku o MyBible a zároveň jsem zajistil aktualizaci tohoto modulu a modulů Analytické Septuaginty s Božím jménem, Strongovými čísly a morfologií přímo na serveru MyBible.

 

14.1.2016: V SOB (Studijní on-line bible) jsem na upozornění opravil Bibli Kralickou z roku 1579. V tom roce totiž vyšla tzv. "Sestidílka" - Nový "zákon" v šesti svazcích, s množstvím poznámek. V SOB dosud byla varianta se Starým zákonem z verze, která vyšla až v roce 1613. Nyní je v SOB u verze Bible Kralické z roku 1579 pouze Nový zákon. Z tohoto důvodu jsem upravil i informaci o verzi BKR 1579 i v článku o českých překladech bible.

 

10.1.2016: Do SOB (Studijní on-line bible) jsem přidal Analytickou Septuagintu s Božím jménem, Strongovými čísly a morfologií - verzi s akcenty. Kromě toho jsem aktualizoval stávající verzi Analytické Septuaginty s Božím jménem - verzi bez akcentů. Také jsem vytvořil tento článek s informacemi o novinkách na serveru www.obohu.cz. Rovněž jsem aktualizoval článek věnovaný Septuagintě - přidal jsem informace o nových verzích s Božím jménem.

 

9.1.2016: Dokončil jsem práci na Analytické Septuagintě - vrácení Božího jména zpět na místa podle hebrejských textů. Jedná se kompletně o manuální záležitost (žádná úprava pomocí nějakých scriptů). Připravil jsem nově verzi jak s akcenty (přízvuky, přídechy), tak bez nich. Zároveň jsem připravil moduly obou verzí Analytické Septuaginty s Božím jménem i pro MyBible - najdete je ke stažení v přílohách pod článkem věnovanému skvělému biblickému programu pro platformu Android MyBible.