Český studijní překlad Miloše Pavlíka1. Královská - 20. kapitola, verš č. 13

A hle, k Acheávovi, králi Isráélovu, se přiblížil jeden prorok a řekl: Takto řekl Hospodin: Zda jsi uviděl všechen tento veliký dav? Hle, já, - chystám se vydat je dnes v tvou ruku, ať se dovídáš, že já jsem Hospodin.

Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100