Český studijní překladZjevení Janovo - 13. kapitola, verše 5 - 10

5 Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc, aby činila, co chce po čtyřicet dva měsíce.
6 I otevřela svá ústa k rouhání se Bohu a rouhala se jeho jménu a jeho stánku, to jest těm , kteří přebývají v nebi.
7 A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla, a byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem;
8 budou se jí klanět všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od založení světa zapsána v knize života toho zabitého Beránka .
9 Má-li kdo uši, slyš .
10 Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí; kdo má být zabit mečem , musí být mečem zabit. Zde jest vytrvalost a víra svatých.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100