Český studijní překladHebrejům - 5. kapitola, verše 7 - 9

7 On ve dnech svého pozemského života s hlasitým křikem a slzami obětoval modlitby a úpěnlivé prosby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti, a byl vyslyšen pro svou bohabojnost.
8 Ačkoli to byl Syn, naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl.
9 I dosáhl dokonalosti a stal se všem, kdo ho poslouchají, původcem věčné záchrany,

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100