Český studijní překladHebrejům - 2. kapitola, verše 17 - 18

17 A tedy musel být ve všem učiněn podobný bratřím, aby se stal milosrdným a věrným veleknězem v Božích věcech, k usmíření hříchů lidu.
18 Protože sám vytrpěl pokušení, může pomoci těm, kteří jsou pokoušeni.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100