Český studijní překladHebrejům - 12. kapitola, verš č. 16

nikdo ne smilník nebo bezbožný člověk jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100