Český studijní překladŽalmy - 69. kapitola, verše 8 - 10

8 Vždyť kvůli tobě snáším potupu, hanba mi pokryla tvář,
9 cizím jsem se stal svým bratřím, cizincem jsem pro syny své matky.
10 Neboť mě strávila horlivost pro tvůj dům, padla na mě potupa těch, kdo tupí tebe.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100