Český studijní překladŽalmy - 34. kapitola, verše 13 - 15

13 Jaký je člověk, který si oblíbil život a miluje dny, kdy uvidí dobro?
14 Střež svůj jazyk od zlého a své rty před klamnými řečmi.
15 Odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100