Český studijní překladŽalmy - 145. kapitola, verš č. 1

Davidova chvála. Budu tě vyvyšovat, Bože můj, králi, a dobrořečit tvému jménu — navěky a navždy.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100