Český studijní překladŽalmy - 135. kapitola, verš č. 13

יהוה, tvé jméno je věčné! יהוה, tvá památka od pokolení do pokolení!

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100