Český studijní překladŽalmy - 106. kapitola, verš č. 39

Svými skutky se poskvrnili; svými činy se dopouštěli smilstva.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100