Český studijní překladŽalmy - . kapitola
Zobrazit poznámky překladatelů