Český studijní překladSkutky apoštolské - 8. kapitola, verše 29 - 40

29 Duch řekl Filipovi: „Přistup a připoj se k tomuto vozu.“
30 Filip přiběhl a uslyšel, že čte proroka Izaiáše, i řekl: „Rozumíš tomu, co čteš?“
31 On řekl: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí ? “ A požádal Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu.
32 To místo Písma, které četl, bylo toto: ‚Byl veden jako ovce na porážku a jako je beránek němý před tím, kdo ho stříhá, tak neotevřel svá ústa.
33 Ve svém ponížení byl zbaven práva . Kdo bude vyprávět o jeho pokolení? Vždyť jeho život je vzat ze země.‘
34 Eunuch Filipovi řekl: „Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, či o někom jiném?“
35 Tu Filip otevřel svá ústa, začal od tohoto místa Písma a zvěstoval mu Ježíše.
36 Jak pokračovali v cestě, přišli k jakési vodě. Eunuch řekl: „Hle, voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“
37 Filip řekl: „Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno.“ Odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“
38 Rozkázal zastavit vůz a oba, Filip i eunuch, sestoupili do vody, a Filip ho pokřtil.
39 Když vystoupili z vody, Pánův Duch uchopil Filipa a eunuch ho již nespatřil, ale pokračoval ve své cestě a radoval se.
40 Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všechna města a zvěstoval evangelium, až přišel do Cesareje.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100