Český studijní překladSkutky apoštolské - 8. kapitola, verše 14 - 17

14 Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo slovo Boží, poslali k nim Petra a Jana.
15 Oni tam sestoupili a pomodlili se za ně, aby dostali Ducha Svatého,
16 neboť ještě na nikoho z nich nepadl; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše.
17 Potom na ně vkládali ruce a oni dostávali Ducha Svatého.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100