Český studijní překladSkutky apoštolské - 7. kapitola, verše 9 - 11

9 Patriarchové žárlili na Josefa a prodali ho do Egypta; ale Bůh byl s ním,
10 vysvobodil ho ze všech jeho soužení a dal mu milost i moudrost před faraonem, egyptským králem, a ten ho ustanovil vládcem nad Egyptem i nad celým svým domem.
11 Potom přišel na celý Egypt i Kanaán hlad a veliké soužení, a naši otcové nenalézali obživu.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100