Český studijní překladSkutky apoštolské - 22. kapitola, verše 14 - 16

14 On řekl: ‚ Bůh našich otců si tě vyvolil, abys poznal jeho vůli, uviděl jeho Spravedlivého a uslyšel hlas z jeho úst,
15 neboť mu budeš přede všemi lidmi svědkem toho, co jsi viděl a slyšel.
16 A proč nyní váháš? Vstaň, dej se pokřtít a smyj své hříchy vzývaje jeho jméno.‘“

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100