Český studijní překladSkutky apoštolské - 2. kapitola, verše 14 - 18

14 Petr se postavil spolu s jedenácti, pozvedl svůj hlas a přímo k nim promluvil: „Muži judští a všichni obyvatelé Jeruzaléma, toto ať je vám známo, vyslechněte pozorně má slova.
15 Tito lidé nejsou opilí, jak se domníváte. Vždyť je devět hodin ráno .
16 Ale toto je to, co je řečeno skrze proroka Jóela :
17 ‚I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny.
18 I na své otroky a na své otrokyně v oněch dnech vyleji ze svého Ducha, a budou prorokovat .

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100