Český studijní překladSkutky apoštolské - 1. kapitola, verše 5 - 8

5 neboť Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu Svatém. “
6 Když se tedy sešli, tázali se ho: „Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael?“
7 Řekl jim: „Nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci,
8 ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde , a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země.“

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100