Český studijní překladSofonjáš - 2. kapitola, verš č. 11

יהוה v nich bude vzbuzovat hrůzu, neboť vyhubí všechny bohy země; a budou se mu klanět, každý ze svého místa, všechny ostrovy národů.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100