Český studijní překladSoudců - 3. kapitola, verše 9 - 12

9 Synové Izraele volali k יהוה o pomoc a יהוה dal pro syny Izraele povstat zachránci. Zachránil je Otníel, syn Kenazův, mladší bratr Káleba.
10 Spočinul na něm Duch יהוה a on Izrael soudil. Vytáhl do boje a יהוה vydal do jeho ruky aramejského krále Kúšana Rišátajimského. Jeho ruka na Kúšana Rišátajimského mocně dolehla.
11 A země měla čtyřicet let klid. Otníel, syn Kenazův, pak zemřel.
12 Avšak synové Izraele dále páchali to, co je zlé v יהוה očích, a יהוה posilnil moábského krále Eglóna proti Izraeli kvůli tomu, že páchali to, co je v יהוה očích zlé.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100