Český studijní překladSoudců - 10. kapitola, verš č. 6

A synové Izraele dále páchali to, co je zlé v יהוה očích, sloužili baalům a aštoretám, bohům aramejským, bohům sidónským, bohům moábským, bohům synů Amónových a bohům Pelištejců. Opustili יהוה a nesloužili mu.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100