Český studijní překladList Římanům - 5. kapitola, verše 3 - 5

3 A nejen to, chlubíme se také souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost,
4 vytrvalost osvědčenost a osvědčenost naději.
5 A naděje nezahanbuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100