Český studijní překladList Římanům - 11. kapitola, verše 34 - 36

34 ‚Kdo poznal Pánovu mysl a kdo se stal jeho rádcem?‘
35 ‚Anebo kdo mu dal něco dopředu, aby mu to on musel odplatit?‘
36 Vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Jemu buď sláva na věky. Amen.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100