Český studijní překladOzeáš - 3. kapitola, verš č. 1

יהוה mi řekl: Znovu jdi a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici, jako יהוה miluje syny Izraele, ačkoliv se obracejí k jiným bohům a milují hrozinkové koláče.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100