Český studijní překladOzeáš - 11. kapitola, verš č. 8

Jak bychmohl vydat, Efrajime? Jak bychmohl předat, Izraeli? Jak bychmohl vydat jako Admu? Jak bych s tebou mohl učinit to co se Sebójimem? Mé srdce se ve mně změnilo, je vzbuzen všechen můj soucit.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100