Český studijní překladNumeri (Čtvrtá Mojžíšova) - 6. kapitola, verše 22 - 27

22 יהוה promluvil k Mojžíšovi:
23 Promluv k Áronovi a jeho synům slovy: Takto budete žehnat synům Izraele. Říkejte jim:
24 Ať ti יהוה žehná a chrání tě!
25 Ať nad tebou יהוה rozjasní svou tvář a je ti milostiv!
26 Ať k tobě יהוה pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem!
27 Budou klást mé jméno na syny Izraele a já jim požehnám.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100