Český studijní překladNumeri (Čtvrtá Mojžíšova) - 30. kapitola, verše 2 - 3

2 Nato Mojžíš promluvil k předákům pokolení synů Izraele: Toto je to, co přikázal יהוה:
3 Jestliže muž učiní slib יהוה či složí přísahu, že bere na sebe závazek, ať nezruší své slovo; splní vše, co vyšlo z jeho úst.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100