Český studijní překladNumeri (Čtvrtá Mojžíšova) - 27. kapitola, verše 18 - 23

18 יהוה řekl Mojžíšovi: Vezmi si Jozua, syna Núnova, muže, v němž je duch, a vlož na něj ruku.
19 Postav ho před kněze Eleazara a před celou pospolitost a ustanov ho před jejich očima.
20 Vlož na něj ze své důstojnosti, aby ho poslouchala celá pospolitost synů Izraele.
21 Postaví se ovšem před kněze Eleazara a ten se pro něj bude před יהוה doptávat na rozhodnutí pomocí urím. Na jeho příkaz budou vycházet a na jeho příkaz budou vcházet, on i všichni synové Izraele s ním, celá pospolitost.
22 Mojžíš udělal tak, jak mu יהוה přikázal. Vzal Jozua, postavil ho před kněze Eleazara a před celou pospolitost,
23 vložil na něj ruce a ustanovil ho, jak promluvil יהוה prostřednictvím Mojžíše.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100