Český studijní překladNumeri (Čtvrtá Mojžíšova) - 25. kapitola, verš č. 2

Ty volaly lid k obětem svým bohům a lid jedl a klaněl se jejich bohům.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100