Český studijní překladNumeri (Čtvrtá Mojžíšova) - 13. kapitola, verš č. 25

Po čtyřiceti dnech se vrátili z průzkumu země.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100