Český studijní překladNumeri (Čtvrtá Mojžíšova) - 13. kapitola, verše 1 - 2

1 יהוה promluvil k Mojžíšovi:
2 Pošli muže, aby prozkoumali kenaanskou zemi, kterou dávám synům Izraele. Pošlete vždy jednoho muže za otcovské pokolení, samé předáky mezi vámi.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100