Český studijní překladNumeri (Čtvrtá Mojžíšova) - 12. kapitola, verš č. 3

Mojžíš byl velmi pokorný muž, více než všichni lidé, kteří byli na povrchu země.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100