Český studijní překladNumeri (Čtvrtá Mojžíšova) - 11. kapitola, verše 31 - 34

31 I strhl se vítr od יהוה, přinesl křepelky od moře a svrhl je na tábor na den cesty na jednu stranu a na den cesty na druhou stranu kolem tábora a to na dva lokte vysoko nad povrch země.
32 Lid povstal a celý ten den a celou noc i celý druhý den sbíral křepelky; i ten, kdo se spokojil s málem, nasbíral deset chómerů. A rozprostřeli je všude okolo tábora.
33 Ještě měli maso mezi zuby, dříve nežli ho rozžvýkali, יהוה vzplanul hněvem proti lidu; יהוה ranil lid převelikou ranou.
34 Pojmenovali to místo Kibrót-taava, protože tam pohřbili lid, který byl žádostivý.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100