Český studijní překladNumeri (Čtvrtá Mojžíšova) - 11. kapitola, verše 18 - 20

18 A lidu řekni: Posvěťte se na zítra a budete jíst maso, protože jste plakali k יהוה se slovy: Kdo nás nakrmí masem? Vždyť nám bylo v Egyptě dobře. יהוה vám dá maso a najíte se.
19 Nebudete jíst jen jeden den, ani dva dny, ani pět dní, ani deset dní, ani dvacet dní,
20 ale celý měsíc, až vám poleze z chřípí a bude vám odporné, protože jste pohrdli יהוה, který je uprostřed vás, a plakali jste před ním se slovy: Proč jenom jsme vyšli z Egypta?

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100