Český studijní překladNumeri (Čtvrtá Mojžíšova) - 11. kapitola, verše 1 - 3

1 I stalo se, že si lid velmi stěžoval יהוה. יהוה to slyšel a vzplanul jeho hněv. Vzplanul proti nim יהוה oheň a strávil konec tábora.
2 Nato lid křičel k Mojžíšovi. Mojžíš se modlil k יהוה a oheň uhasl.
3 I pojmenovali to místo Tabéra, neboť proti nim vzplanul יהוה oheň.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100