Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 8. kapitola, verš č. 24

A hle, na moři se strhla veliká bouře, takže vlny zakrývaly loď; on však spal.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100