Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 7. kapitola, verš č. 23

A tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal.a Odejděte ode mne,b činitelé nepravosti.t7‘“ t7 ř.: bezzákonnosti (srv. Ž 6:9a; L 13:27) a Ř 8:29p b Mt 25:41

Skrýt poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100